Kristin Clemet skriver på sin blogg at NRKs siste nyhetssaker med politikere om utflagging av IT-arbeidsplasser er uten nyhetsverdi. Begrunnelsen er at politikerne ikke hadde noen nye tiltak.

Jeg er uenig med Clemet. NRKs serie av nyhetssaker om outsourcing i IT-sektoren er vesentlig, opplysende og balansert. De har fortalt oss at norske bedrifter outsourcer IT-virksomhet for rundt 30 milliarder kroner årlig, om frustrerte ansatte som erfarer at deres innspill ikke blir vektlagt og at mange norske selskaper går på en smell når de outsourcer til lavkostland. Både fagforeninger og arbeidsgiverorganisasjoner har uttalt seg om saken. Så langt er nok jeg og Clemet enige at om dette er viktige nyheter.

Fram til i går var det ingen politikere som hadde sagt noe. Da kom Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant Else-May Botten på banen. Hun hadde verken konkrete tiltak eller tydelig kritikk av den sittende regjering, men anerkjente utfordringen og fortalte at Arbeiderpartiet vil lage en ny næringspolitisk strategi. Stortingsrepresentant Gunnar Gundersen fra Høyre sa at de har tillit til at bedriftene selv tar de beste beslutningene. Høyre ser ingen virkemidler for å flagge noe hjem, bortsett fra at vi bør satse på å utdanne flere mennesker innen IKT (noe alle er enige om). Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, også han fra Høyre, viste til at regjeringen nylig har lagt fram en stortingsmelding om IT-politikk. Den har svarene, og de ligger i digitalisering av offentlig sektor og gode rammebetingelser for IKT-næringen generelt – herunder satsing på gründere og FoU.

Her stopper enighet mellom meg og Clemet. Clemet mener at de siste nyhetssakene med politikerne er uten nyhetsverdi, og at de ikke forteller oss noe nytt. For alle som er opptatt av IT-næringen og for oss som organiserer de som kan miste jobbene sine dersom utviklingen fortsetter, så er det interessant å vite hva de politikerne mener om dette. Det gjelder ikke kun dersom de har noe «nytt» å melde. Det er viktig for oss å vite at Arbeiderpartiet anerkjenner at outsourcing er problematisk, og at de vil lage en politikk på området. Det er også viktig for oss å vite at Høyre ikke vil gjøre mer enn det de gjør i dag. Det er riktig av NRK å formidle det til oss. Det er faktisk NRKs oppgave å formidle hva politikerne gjør og ikke vil gjøre med store samfunnsutfordringer. De siste nyhetssakene er derfor ikke uten nyhetsverdi – de er en god oppfølging av nyhetssakene om outsourcing i IT-næringen om NRK har lagd de siste ukene.

Jeg vil tro at mange ser på dette som relevante opplysninger, men det forutsetter at de mener at outsourcing er et problem. Men det er kanskje nettopp det som er den ømme tåa i denne sammenheng. Det var kanskje ikke NRKs nyhetsdekning som provoserte Clemet, men det faktum at noen mente at outsourcing er feil i noen tilfeller, og at det er et politisk ansvar å legge til rette for en annen utvikling?