Om vi har en jobb, og hvordan vi har det på jobb, spiller en viktig rolle i våre liv. Altfor mange i Norge, spesielt unge har ikke en jobb å gå til.

For fagbevegelsen er det ingenting som er viktigere i en valgkamp enn å løfte kravet om arbeid til alle. Derfor vurderer vi de ulike partiene etter hvilken politikk de har for å skape full sysselsetting.

Men det er også av stor betydning hvilket arbeidsliv vi har. Fagbevegelsen har   alltid kjempet for faste, trygge jobber, for ordna lønns- og arbeidsvilkår, mot sosial dumping og for gode sjukelønns- og pensjonsordninger.

Det er i disse sakene det er lettest å finne de største forskjellene mellom partiene i Norge. Det er disse forskjellene som gjør at EL og IT Forbundet, sammen med resten av LO engasjerer seg i valget for å få en ny regjering og en ny kurs.

28 januar 2015 demonstrerte flere hundretusen arbeidstakere mot regjeringens forslag til svekkelse av Arbeidsmiljøloven. I særlig fokus  var den utvida adgangen til å ansette folk i midlertidige stillinger. Svekkelsen av våre rettigheter ble vedtatt trass i protestene, og dermed ble grunnlaget lagt for flere usikre jobber på bekostning av faste, ordinære stillinger.

Høsten 2016 streika flere hundre av EL og IT Forbundets medlemmer for å forsvare avspaseringsordningen ved hjemmevakt i energisektoren. Grunnen til at den kom under press var regjeringens endring av omregningsfaktoren i Arbeidsmiljølova.

Førstelinjeforsvaret mot utnyttelse av arbeidstakere og økt forskjeller mellom arbeidsfolk er kraftig svekket. Regjeringen har oppheva flere av tiltakene mot sosial dumping som ble innført under den forrige regjeringen, samtidig som den har avvist alle forslag om nye tiltak.

Regjeringen skriver i perspektivmeldingen at sykelønna ikke er bærekraftig, og at den bør ned på samme nivå som uføretrygden. Det betyr en reduksjon fra full lønn under sykdom slik det er i dag til en ytelse på rundt 2/3 av lønna.

Alt dette er eksempel på at regjeringen driver arbeidslivet i retning av mer utrygghet og reduserte ytelser. En retning stikk motsatt av den fagbevegelsen har kjempet for i mer enn hundre år.

11 september er det valg. Da har vi alle mulighet til å være med å avgjøre om denne retningen skal fortsette eller om vi skal stake ut en ny kurs.

For alle som er opptatt av utviklingen i arbeidslivet bør valget være enkelt.

EL og IT Forbundets råd til medlemmene er klart: Stem fram en ny regjering og en ny kurs.