Syv EL og IT-medlemmer i elektrobedriften Traftec er i streik. Elektrikerne krever å få innført landsoverenskomsten for elektrofagene, men bedriften nekter.

Dette er en streik som handler om mye mer enn lønns- og arbeidsvilkårene til de streikende.

Den handler om den norske modellen. Oppskriften som har gitt oss små forskjeller mellom folk, gode velferdsordninger, høy økonomisk vekst og et arbeidsliv med ordna forhold. Modellen står på flere bein, og et arbeidsliv med høy dekning av landsdekkende tariffavtaler/overenskomster er ett av dem. Svekkes det, velter modellen.

I Norge har vi mange tariffavtaler. I offentlig sektor har nesten alle det, mens om lag halvparten i privat sektor har det. Avtalene er ulike fra område til område, men har til felles at de gir rettigheter utover loven. Det handler blant annet om 37,5 timers arbeidsuke, medbestemmelse, avtalefestet pensjon fra 62 år og retten til å forhandle om lønn.

De landsdekkende tariffavtalene bidrar til en samordnet og fornuftig lønnsdannelse. Norge har et høyt lønnsnivå. Bedriftene har funnet andre og bedre konkurransefortrinn enn lav lønn. Vi har fått et produktivt næringsliv, kompetent arbeidskraft og god omstillingsevne.

Mange av tariffavtalene inneholder krav om planer for kompetanseheving blant arbeidstakerne, og bidrar til at Norge har dyktige arbeidstakere. Landsoverenskomsten for elektrofagene er et godt eksempel på det. Gjennom ELBUS-ordningen kan en elektriker få over 20 000 kroner i støtte for å ta etter- og videreutdanning. Ordningen har vært viktig for faget og el-sikkerheten, og blir enda viktigere når teknologien utvikler seg raskere og Norge elektrifiseres og digitaliseres.

Høy dekning av landsdekkende tariffavtaler bidrar også til rettferdig konkurranse mellom bedrifter. Det sikrer et lønnsgulv som arbeidstakerne ikke kan skvises under. I bedrifter med tariffavtale skal innleie avtales med tillitsvalgte, og bruken av bemanningsforetak skal drøftes med de tillitsvalgte minst én gang i året. Det bidrar til ryddig bruk av innleie.

De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til landsomfattende tariffavtale. De setter pris på medarbeidere som ønsker å utvikle egen kompetanse og arbeidsplass. De forstår betydningen av at både arbeidstakere og arbeidsgivere slutter opp om suksessoppskriften med landsdekkende avtaler. Dessverre finnes noen unntak.

Norge skal bygges under gode arbeidsforhold og med rettferdig konkurranse mellom bedrifter, ikke av bedrifter som vinner anbud på dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn sine konkurrenter. Min oppfordring til ledelsen i Traftec er klar: Slutt opp om suksessoppskriften og gi de ansatte den tariffavtalen de krever!

Innlegget stod på trykk i Stavanger Aftenblad den 21. juni 2018.