Søndag 1 november ble padre Melo fra Honduras overrakt Raftoprisen for 2015. Prisen tildeles folk eller organisasjoner som slåss for ytringsfrihet og menneskerettigheter. Padre Melo driver radiostasjonen Radio Progreso samtidig som han leder organisasjonen ERIC, et senter for dialog, dokumentasjon og menneskerettigheter. For dette arbeidet mottar han stadig drapstrusler og flere av medarbeiderne hans er blitt drept. Honduras regnes som verdens farligste land utenfor en krigssone. San Pedro Sula, nest største byen i landet omtales som verdens drapshovedstad.

EL & IT Forbundet har, gjennom Norsk Folkehjelp støtta padre Melo og en rekke andre organisasjoner i Honduras sitt arbeid for demokrati og menneskerettigheter. Sjøl besøkte jeg Honduras i fjor sammen med flere andre tillitsvalgte. Vi møtte padre Melo og en rekke andre aktivister som står fremst i kampen for demokrati og mot vold. Det mot som disse aktivistene utviser avtvinger en enorm respekt.

Det er det norske bistandsystemet som gjør det mulig for oss å bidra med relativt beskjedne beløp og allikevel få stor effekt ut av pengene. Ei krone i innsats fra oss blir 10 kroner i innsats i Honduras gjennom Noradsystemet.

I dag, 4 november demonstrerte 160 ulike organisasjoner foran Stortinget. Hundrevis av mennesker protesterer mot kutt i bistandsbudsjettet. For å dekke inn utgiftene med den økte flyktningstrømmen foreslår regjeringen betydelige kutt i bistand. Det er noe nesten uvirkelig og umenneskelig å oppleve at regningen for den største humanitære krisen siden andre verdenskrig sendes til verdens fattige samtidig som man fastholder store skattelettelser til de rikeste.

Disse kuttene kan også ramme vårt solidaritetsarbeid i Honduras. Det er fullstendig uakseptabelt at arbeidet for rettigheter til landarbeidere, organisering og juridisk hjelp til kvinnelige arbeidere i tekstilindustrien eller arbeidet for å sikre rettighetene til urbefolkning kanskje må avvikles fordi vi må styrke innsatsen med mottak og integrering av flyktninger i vårt eget land.

Vi forventer at Stortinget avviser regjeringens forslag og finner inndekning for de økte kostnadene med flyktningarbeid andre steder i budsjettet.