Norge har pengene, prosjektene og personene. Det eneste vi mangler er politikerne.

Arbeidsledigheten er høy. Vi har fagarbeidere, ingeniører og andre yrkesgrupper med høy kompetanse som står uten arbeid, blant annet på grunn av lavere aktivitet i oljebransjen og internasjonal konjunkturnedgang. Samtidig har vi penger på bok og en rekke samfunnsutfordringer som må løses. Benytter regjeringen mulighetene som ligger i dette?

I revidert nasjonalbudsjett tar regjeringen ut hele 10,4 milliarder ut av oljefondet. Mindre enn en tidel går til innsats mot ledigheten på Sør- og Vestlandet. Det er for lite når vi ser alvoret i ledighetskrisen. Allerede for to år siden regjeringen advart mot situasjonen. I løpet av 2015 ble det foreslått tiltakspakker mot den økende ledigheten, men Regjeringen mente de var unødvendig. Først høsten 2015 presenterte de til slutt en egen tiltakspakke. Den ble avslørt som en bløff. Pengene gikk ikke dit de skulle.

Dette er en dårlig håndtering av en arbeidskrise og en økonomi som er for avhengig av oljeprisen. Regjeringen er i tillegg i ferd med å forspille en unik mulighet til bekjempe ledigheten samtidig som den investere i ny infrastruktur, miljøvennlig teknologi og arbeidsplasser som gjør Norge mindre oljeavhengig. For det er virkelig mye mer som kan gjøres!

EL og IT Forbundet har tidligere bedt regjeringen bevilge penger til fornyelse av ferjeflåten. I revidert bevilges det 65 millioner kroner til elektriske ferjer og annen grønn skipsfart. Det er en brukbar start, men i et så ekspansivt budsjett burde det vært mer til både dette formålet, landstrøm i havner og andre investeringer som vil økt sysselsettingen.

Stortinget har bedt regjeringen lage en strategi for etablering av grønne datasentre i Norge. Fram mot år 2020 skal det etableres mellom 60 og 200 datasentre i Europa. Norge har ren kraft, et gunstig klima og kompetent arbeidskraft, men trenger blant annet fiberkabler til utlandet for bli attraktivt for internasjonale bedrifter i bransjen. Regjeringen brukte ikke revidert budsjett til bevilge penger til å bygge disse kablene.

En betydelig del av norske skoler og barnehager har et inneklima som skaper helseplager og dårlige læringsmiljø. Investeringer i nye ventilasjonsanlegg er et viktig tiltak for å bedre denne situasjonen, og som kan gi arbeid til ledige hender. Det er fortsatt ikke etablert gode støtteordninger for å stimulere til slike investeringer.

Regjeringen gjør ikke nok for bekjempe arbeidsledigheten, og den er i ferd med å sløse bort de mulighetene som ligger i landets økonomiske situasjon.