Et viktig valg for arbeidsfolk

Politiske vedtak har mye å si for arbeidslivet og for vilkårene til bedriftene hvor våre medlemmer jobber. Derfor bruker arbeidsgiversiden store ressurser på lobbyvirksomhet. Mange av bedriftene hvor vi har medlemmer, er med i en NHO-forening. De jobber systematisk for å påvirke politikerne og folks stemmegivning. I mange spørsmål har vi motstridende interesser. Dette er en av flere gode grunner til at også vi må engasjere oss i politikken.

Utfallet av valget kan utgjøre forskjellen på sosial dumping eller ryddige forhold i arbeidslivet

Lokalpolitikken er ikke noe unntak. Utfallet av valget  kan utgjøre forskjellen på sosial dumping eller ryddige forhold i arbeidslivet. Vårt mål er at alle skal få det de har krav på, og at ingen skal utsettes for trusler mot helse, miljø og sikkerhet. Ordna forhold i arbeidslivet er også viktig for samfunnet som helhet. Samfunnet svindles årlig for flere milliarder kroner som følge av arbeidslivskriminalitet. Pengene kunne blitt brukt på skoler, sykehjem og veier. I tillegg betyr det urettferdig konkurransevridning, der de seriøse bedriftene blir taperne. Håndverksfagene trues. Slik vil ikke vi ha det. Derfor må vi jobbe for at politikerne gjør kampen for et godt arbeidsliv til en av sine hovedsaker.

Ved å stille krav i sine innkjøp og avtaler med leverandører kan lokalpolitikerne bidra til ordna forhold i arbeidslivet

Fylker og kommuner er store arbeidsgivere, og de sitter på mye makt gjennom sine innkjøp. Årlig gjør de innkjøp for over 240 milliarder. Det handler om alt fra store anskaffelser innenfor bygg- og anleggssektoren til kjøp av IKT-tjenester og kontorrekvisita. Ved å stille krav i sine innkjøp og avtaler med leverandører kan lokalpolitikerne bidra til ordna forhold i arbeidslivet.

Mange fylker og kommuner gjør det allerede, og erfaringene er at det virker. Oslo og Skien er to eksempler. Der stilles det blant annet krav om bruk av fast ansatte, tarifflønn mellom oppdrag dersom innleid arbeidskraft brukes, faglærte håndverkere og lærlinger. De krever også kun ett ledd i underentreprenørkjeden. Lillehammer krever tariffavtale hos sine leverandører. Trøndelag fylkeskommune vil ha en fast LO-kontrollør for å avsløre sosial dumping på fylkets byggeplasser. Fordelen med en LO-koordinator er at de kommer tettere på de ansatte, og at de kjenner bransjen veldig godt. Mange kommuner har også planer for å opprette flere faste, heltidsstillinger. Dette er gode eksempler til etterfølgelse. Det er effektivt for å forhindre sosial dumping, og det bidrar til et bedre arbeidsliv og en sunnere samfunnsutvikling.

Finn ut hvilke partier som fører en god arbeidslivspolitikk, og bruk stemmeretten!

Min oppfordring til er: Les om partienes politikk eller snakk politikerne. Finn ut hvilke partier som fører en god arbeidslivspolitikk, og bruk stemmeretten!

Godt valg.