Jeg heter Jan Olav Andersen og er forbundsleder i EL og IT Forbundet. Det har jeg vært siden landsmøte i mars 2015. Før det var jeg forhandlingsleder, en stilling jeg hadde fra 2001.

Av yrke er jeg elektriker og har mesteparten av min yrkeserfaring fra Akerkonsernet og deres virksomhet på oljeplattformer i Nordsjøen. Jeg har vært tillitsvalgt i ulike sammenhenger i mesteparten av mitt voksne liv.

Jeg er medlem av Sosialistisk Venstreparti og har også hatt ulike verv i partiet. I årene frem til jeg ble forbundsleder var jeg fast medlem av partiets sentralstyre og faglig leder i partiet. Jeg er fortsatt varamedlem til partiets sentralstyre.

Du kan også følge meg på: