EL & IT Forbundet har i høst gjennomført tre store tariffkonferanser. En for hvert av våre hovedområder, installasjon, energi og IKT. Alle konferansene er svært opptatt av pensjon. Skal dette være et tema ved tariffoppgjøret i 2016, hvilke krav skal i så fall stilles og hvilke oppgjørsform er best egnet til å få gjennom kravene? Diskusjonene har gått livlig.

Det er bred enighet om at pensjon er viktig. Det spriker noe mer når det gjelder hvilke krav og hvilken oppgjørsform som bør prioriteres. Det blir det landsstyre i desember som endelig fastsetter basert på rådene fra disse konferansene.

Konferansen for Landsoverenskomstområdet sier i en uttalelse:

«Ytelsespensjonene erstattes med innskuddsordninger hvor innskuddene er lave, ordningene er dyre å administrere samt at det er ensidig styrt av arbeidsgiverne.Flertallet av EL & IT Forbundets medlemmer i privat sektor avspises med lovens minimum hvor innskuddssatsen er 2 % fra 1G. Når vi legger til at de fleste elektrofagarbeidere ikke makter å stå i jobb til de er 67 år, en levealderjustering som favoriserer dem uten fysisk arbeid og en forringet AFP ordning, ser vi at mange av oss ender opp med en pensjon som ikke er til å leve av.»

Dette oppsummerer situasjonen foran neste års tariffoppgjør.

Forhandlingsrett på bedriftens tjenestepensjonsordning, opptjening fra første dag og første krone og en betydelig heving av minimumsinnskudd er blant de krav som er viktig for å få en bedre tjenestepensjon.

Summen av folketrygd, AFP og tjenestepensjon er det vi skal leve av, forhåpentligvis i mange gode år. Forskjellen mellom en god eller en dårlig pensjon er forskjellen på hvor mange ganger i året man kan besøke barnebarn, ta noen vinteruker i sydensol eller pusse opp badet.

Etter et langt yrkesliv er det en rimelig forventning å kunne nyte alderdommen uten økonomiske bekymringer. Dette er ikke en selvfølge. Dette kan det bli nødvendig å slåss for til våren.

Jeg er ikke i tvil om at EL & IT Forbundets medlemmer er klar til å ta kampen, så får vi etter hvert svar på hva resten av det fellesskapet vi er en del av, mener.

Det er LOs representantskap som vedtar oppgjørsform for tariffoppgjøret 2016. Det skjer 23 februar. Frem til da er spørsmålet under behandling i alle forbund og i LOs inntektspolitiske utvalg.