Er all innleie feil, uansett, spør Heidi Nordby Lunde (stortingsrepresentant for Høyre) i Klassekampen den 15. juni. Svaret er nei, og at hennes argumentasjon i innlegget er en logisk kortslutning.

Innleie fra andre bedrifter i bransjen er fornuftig. Innleie fra bemanningsbyråer er derimot en dårlig ordning. Det bidrar ikke til faste ansettelser, fremmer ikke læreplasser og i verste fall undergraver det faget. Derfor mener EL og IT Forbundet at innleie fra bemanningsbyråer bør forbys.

Oppussingen av Britannia Hotel i Trondheim viser at arbeidstopper kan tas unna uten innleie fra bemanningsbransjen. Oppussingsarbeidet er anslått å koste over 750 millioner kroner, og betyr mye arbeid for bedriftene i regionen og stor etterspørsel etter fagfolk. Vintervoll AS har hovedansvaret for arbeidet med det elektriske, men på grunn av stor arbeidsmengde har selskapet leid inn ekstra arbeidskraft. Men ikke fra bemanningsbyråer! Det er nå over 65 montører og lærlinger fra fem forskjellige elektrobedrifter som jobber sammen på prosjektet. 

Prosjektet er på ingen måte et eksempel som illustrerer at bemanningsbransjen trengs, slik Nordby Lunde påstår. Det er et eksempel på det motsatte.

Vintervoll løser oppdraget godt, samtidig som de fremmer faste ansettelser, bruk av lærlinger og verner om elektrofaget. Måten prosjektet er organisert på er en god løsning på utfordringen knyttet til varierende oppdragsmengder. Når en bedrift står uten arbeid, vil mest sannsynlig en konkurrerende bedrift stå med for mye arbeid. Da er det en god løsning å leie inn fra hverandre. Før man vet ordet av det er situasjonen snudd. De som tidligere hadde mye arbeid står plutselig med for lite, og de som før sto med for lite står med for mye. 

Behov for varierende mengde arbeidsfolk på en byggeplass eller et anleggssted, er ikke noe som oppstod med frislippet av bemanningsbyråer i 2000. Før den tid hadde vi mange eksempler på det vi nå ser på Britannia i Trondheim. Da ble noen av de største industrianleggene i Norge bygget. De store plattformprosjektene i Nordsjøen, ny hovedflyplass på Gardermoen og industrianleggene på Mongstad, Kårstø, Kollsnes og Tjeldbergodden. Bemanningsbransjen hadde ingen sentral plass på disse anleggene, men prosjektene ble gjennomført.

KrF og de rødgrønne på Stortinget har vedtatt en innstramming for bemanningsbransjen. Den går mye lenger enn det regjeringen foreslo. Såkalte nulltimerskontrakter forbys i alle bransjer. I tillegg er det bare selskaper som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, som kan avtale tidsbegrenset innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak i Norge. Selv om dette ikke løser alle problemer, så er det et stort skritt i riktig retning.

Stortingets innstramming har tydeligvis falt Nordby Lunde tungt for brystet. Hvis Nordby Lunde vil bidra til faste ansettelser, læreplasser og vern om fagarbeid i Norge, så bør hun komme over skuffelsen. Det er fornuftig å begrense bemanningsbransjens plass i arbeidslivet. Aller helst bør den slags innleie forbys.

Dette er forbundsleders svar til et innlegg på bloggen Vampus