Næringsminister Monica Mæland har satt inn Høyre-politikeren Thorhild Widvey som styreleder i Statkraft. Widvey var olje- og energiminister da statlig nedsalg i Statoil ble gjennomført. Mandat for jobben i Statkraft synes klart. Staten skal redusere sitt eierskap, visstnok uten at felleskapet fratas noe. I hvert fall hvis vi skal tro Nikolai Astrup, stortingsrepresentant og nestleder i Høyres programkomite. Han har funnet en trylleformel som gjør at Statkraft kan delprivatiseres uten at fellesskapet mister sine verdier.

Forslaget går ut på å skille ut kontantstrømmen fra norske vannkraftverk, slik at overskuddet tilfaller fellesskapet gjennom staten. Ideen er hentet fra norsk sokkel, hvor deler av inntektene fra oljen tilfaller staten som ressurseier. Dersom forslaget blir gjennomført, blir Statkraft redusert til et rent driftsselskap i Norge. Det er dårlig nytt for utviklingen av fornybar energi, både i Norge og utlandet.

Det helstatlige eierskapet og Statkrafts direkte eierskap til vannkraften har gjort selskapet til Norges største kraftprodusent og den ledende aktøren innen fornybar energi i Europa. Dagens modell har gitt selskapet et høyt teknologisk nivå og svært god lønnsomhet, noe som har gjort det til en trygg og attraktiv samarbeidspartner i utbygging av fornybar energi.

Forslaget begrunnes med ønske om å redusere risiko, og at det er nødvendig for å realisere Statkrafts potensial i utlandet. Det føyer seg inn i rekken av forslag hvor Høyre tukler med arvesølvet. Tidligere har partiet foreslått både privatisering og svekkelse av hjemfallsordningen. Statkrafts problem er ikke det statlige eierskapet. Det er Høyres uforutsigbare og dårlige utøvelse av eierskapet. Det var veldig bra da flertallet i Stortinget i 2014 sikret 10 mrd. i ekstra egenkapital til selskapet, men det var tilsvarende dårlig da Høyre og budsjettkameratene tok 5 mrd. ut av selskapet i 2015. Det resulterte i at Statkraft måtte avlyse store satsinger innen fornybar energi.

Det statlige eierskapet har vært viktig for Statkrafts mulighet til å vokse i Europa. Staten har stort sett vært en langsiktig eier, og har ved flere anledninger gått inn med egenkapital for å realisere store investeringer. Disse har vært positive for satsningen på fornybar energi utenfor Norges grenser, og spesielt i områder hvor energibehovet er stort. Statkraft kan være en helt sentral utbygger og premissgiver som sørger for at dette blir gjort på en skikkelig måte. I tillegg har det styrket Statkrafts muligheter som produsent av vindkraft, og ikke bare vannkraft. Det har også vært bra for fornybarsatsingen i Norge.

Hvorfor er det så viktig for Høyre å slippe private til i Statkraft? Dersom målet er å beholde arvesølvet fungerer dagens modell utmerket. Dersom målet er at Statkraft i enda større grad skal bidra til det grønne skiftet i Norge eller bærekraftig utvikling i utlandet er det statlige eierskap et effektivt verktøy. If it ain’t broke, don’t fix it.