LO-kongressen vedtok at 2019 skal være tillitsvalgtsåret. Det skjedde etter forslag fra EL og IT Forbundet. Nå er både vi og resten av LO i gang med å planlegge aktivitetene.

Tre mål med prosjektet

Jeg håper at vi oppnår minst tre ting med prosjektet: De tillitsvalgtes vilkår for å utføre vervet styrkes, de får anerkjennelse for jobben som gjøres og vi synliggjør betydningen av funksjonen.

2018 viser hvor viktig våre tillitsvalgte er

Et raskt tilbakeblikk på 2018 viser hvor viktig våre tillitsvalgte er. Heismontørene i Orona fikk landsdekkende tariffavtale, men måtte streike i to måneder. Våre medlemmer i Traftec i Rogaland har streiket siden 18. juni og står hardt på for det samme kravet.

EL og IT Forbundet gjennomførte en verveuke, og fikk 2 122 nye medlemmer og tariffavtaler i 60 nye bedrifter i løpet av året. Telenor måtte stanse ulovlig overvåkning av rundt 400 av sine ansatte på kundeservice. Stortinget vedtok innstramminger i innleie-reglene. LOs sommerpatrulje besøkt flere tusen bedrifter, og både oppdaget og rettet opp flere lovbrudd enn tidligere. Vi vant flere viktige seire i Arbeidsretten og fikk stanset flere usaklige oppsigelser av våre medlemmer. Listen kunne vært enda lengre.

Poenget mitt er at ingenting av dette hadde vært mulig uten initiativ, kompetanse og stå på-vilje hos de tillitsvalgte som var involvert i sakene. Derfor er det velfortjent med et prosjekt som anerkjenner de tillitsvalgtes innsats, og som viser fram hva de betyr både for våre medlemmer og samfunnet forøvrig.

Vilkårene for tillitsvalgtes sarbeid må bli bedre

Samtidig hører vi historier om tillitsvalgte som får dårligere vilkår, og at rollen kan være krevende og ensom. Mange får lite tid til å utføre vervet og må kjempe hardt for å delta på nødvendige kurs og samlinger. Ofte må de sitte i tøffe nedbemanningsprosesser. Det er en kjempeviktig jobb, men gir selvsagt ingen god følelse når det betyr at kolleger mister inntekten. Mange ryker uklar med ledelsen, selv om konflikten er helt fair. En Fafo-undersøkelse fra 2015, utført blant LOs tillitsvalgte, viste at nesten hver femte tillitsvalgte har vært utsatt for plaging eller ubehagelig erting i løpet av året. To tredeler av disse har vært utsatt for dette fra sine ledere.

Derfor er tillitsvalgtåret nødvendig for å bedre vilkårene for utførelsen av vervet.

Det gode arbeidslivet har ikke kommet av seg selv

Norge har ett av verdens beste arbeidsliv. Det kom ikke av seg selv, og våre tillitsvalgte er en helt avgjørende forutsetning for at det fortsatt skal være slik. Jeg håper derfor at tillitsvalgtåret gir gode resultater. Ikke minst håper jeg på gevinster som varer langt utover 2019.

Men aller først; god jul og et godt nytt år!