Kraften kommer folket til gode

Norge har blitt et rikt land fordi vi har utnyttet naturressursene på en god måte. Vi har brukt ressursene til å skape arbeidsplasser og lønnsomhet i hele verdikjeden, fra produksjon og distribusjon av kraft til [...]

14. februar 2019|Blogginnlegg|