Et viktig valg for arbeidsfolk

Politiske vedtak har mye å si for arbeidslivet og for vilkårene til bedriftene hvor våre medlemmer jobber. Derfor bruker arbeidsgiversiden store ressurser på lobbyvirksomhet. Mange av bedriftene hvor vi har medlemmer, er med i en [...]

2. september 2019|Blogginnlegg|