Arbeidstidsutvalget har lagt frem sin rapport og sine forslag til endringer i arbeidstidsreguleringer. Utvalget har på oppdrag fra regjeringen gjennomgått reguleringen av arbeidstid i lovverket. Som vanlig under denne regjeringen har partene i arbeidslivet ikke vært med i utvalget. I stedet ble det opprettet en såkalt ekspertutvalg. Det er tydeligvis det som er regjeringens alternativ til trepartsamarbeid. Eksperter. Bare navnet skaper et inntrykk av noe uavhengig og objektivt. Vurderingene og anbefalingene skal liksom ha en større tyngde og sjølstendighet når de kommer fra et ekspertutvalg.

Slik er det jo ikke. Også produktivitetskommisjonen var et slikt ekspertutvalg. Anbefalingene var allikevel først og fremst politiske. På energiområdet resirkulerte de Reitenutvalget og gikk enda et hakk lengre i å argumentere for privatisering av kraftsektoren. Uten noe forskningsbasert belegg. Slike ekspertutvalg er selvfølgelig ikke uavhengige. De brukes i stadig større grad til å gi politiske beslutningene et skinn av å være vitenskapelige og uangripelige. Men sannheten er at de selvfølgelig er politisk farga, at de har som oppdrag å legitimere innføring av en høyrepolitikk svært få ønsker.

Arbeidstidsutvalgets flertall inngår i et slikt mønster. Gjennomgående handler forslagene om å svekke de tillitsvalgtes rolle og innflytelse. Det som tidligere skulle avtales skal nå arbeidsgiver bestemme. Slik vi så med endringene i Arbeidsmiljølova og med Produktiviteskommisjonen.

Arbeidsgiver skal nå kunne bestemme en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Et av de mest alvorlige angrepene på arbeidstakerne er forslaget om å oppheve den såkalte tredjedelsregelen for de som jobber offshore. Regelen betyr at etter en tur offshore skal man avspasere og være på land minst en tredjedel av den tiden man har vært ute på plattformen. Uten denne regelen kan folk være i jobb i ukesvis i strekk uten å komme på land. De som rammes er de som er mest utsatt fra før. Ansatte i service og vedlikeholdsbedrifter som ofte jobber uten faste rotasjoner. De ansatte føler seg ofte tvunget til å ta de oppdragene de får. Hvis ikke, risikerer man å havne langt ned på listen over hvem som blir spurt neste gang.

Overlever disse forslagene høringsrunden vil en samla fagbevegelse gå til kamp for å hindre enda en forverring fra denne regjeringen.