APPELL PÅ STREIKEMARKERING, HAMAR 25.05 2018.

I går, fredag 25 mai var myke folk og mange faner samla på Hamar for å vise støtte til de streikende heismontørene i Orona Norway AS. Her er appellen jeg holdt på markeringen:

 

EL og IT forbundet er i streik i bedriften ORONA som har sitt hovedkontor her på Hamar.

Vi streiker for det mest grunnleggende og rettmessige kravet som det kan streikes for i dette landet.

Retten til å få oppretta tariffavtale, retten til å få sine lønns og arbeidsvilkår regulert i en landsomfattende overenskomst og retten til medinnflytelse og forhandlinger i egen bedrift er alle rettigheter som anses som grunnleggende menneskerettigheter fastslått både i den europeiske menneskerettserklæringen og i ILO konvensjoner.

Det er ikke ofte vi er nødt til å streike for å få etablert tariffavtale. De fleste arbeidsgivere aksepterer at avtaler er en del av et velregulert og organisert arbeidsliv, men dessverre finnes det også arbeidsgivere med motsatt innstilling.

Orona er en slik arbeidsgiver.

Norge er et godt land å drive næringsvirksomhet i. Norge skårer høyt på alle internasjonale rankinger på dette feltet. En stabil økonomi, et velfungerende arbeidsliv med lavt konfliktnivå og forutsigbare rammebetingelser trekkes frem som viktige sider ved det norske samfunnet.

Dette har ikke kommet av seg selv. Dette er et resultat av samarbeid mellom arbeidslivets parter og myndigheter. Dette er resultat av at de ulike partene respekterer og anerkjenner noen grunnleggende spilleregler. Kort sagt; dette er resultat av det mange kaller den norske modellen.

Landsomfattende, kollektive tariffavtaler er helt sentrale element i det norske arbeidslivet og en av bærebjelkene i denne modellen og det er ikke mulig å fjerne en av bærebjelkene uten at byggverket raser sammen.

Orona ønsker å høste fordelene av denne modellen, uten å være med på forpliktelsene. Det aksepterer vi ikke. Derfor er vi i streik.

Tariffavtaler handler også om å gi de ansatte mer innflytelse over egen arbeidssituasjon, egne lønns og arbeidsvilkår og utviklingen i egen bedrift.

Samarbeid og medinnflytelse er en sentral del av Hovedavtalen som følger med en tariffavtale.

Moderne bedrifter har skjønt dette. Moderne og fremtidsretta bedriftsledere har forstått at bedriftene blir bedre og mer konkurransedyktige når man samarbeider om felles mål og anerkjenner og respekterer hverandres rettigheter og interesser i dette samarbeidet.

Bedrifter som nekter de ansatte innflytelse, som ikke anerkjenner betydningen av de ansattes kompetanse i utviklingen av bedriften er håpløst gammeldagse og vil bukke under slik dinosaurene bukka under.

Det valget ORONA har gjort i denne saken tyder på at de har valgt det gammeldagse i stedet for det moderne.

Kampen for å etablere eller forsvare tariffavtaler kommer oftere og i bransjer der vi tidligere trodde dette var en selvfølge. Tidligere denne uka avsluttet 4 medlemmer av fagforbundet en langvarig streik i en barnehage i Trøndelag. Arbeidsgiveren ville si opp og kvitte seg med avtalen. De streikende vant frem og avtalen videreføres. Vi sender våre varmeste gratulasjoner.

I fjor streika  nærmere 100 polske arbeidere på Norse Production på Sotra for å få tariffavtale. Etter en seig kamp vant de frem og det ble oppretta avtale. I april i år slo eierne bedriften konkurs. Ikke en dag, ikke en time var det produksjonsstans i forbindelse med konkursen. Det var full drift, eierne hadde et nytt selskap klart. De ansatte, unntatt de organiserte arbeiderne som hadde streiket fikk jobb i det nye selskapet. Hele konkursen hadde ett formål: kvitte seg med tariffavtalen og de organiserte arbeiderne.

Slike arbeidsgivere er det ikke plass til i den norske modellen.

Vi er i en lovlig streik for ett fullstendig rimelig og rettferdig krav. Vi har en samla fagbevegelse i ryggen og vi vurderer fortløpende hvordan vi, sammen med våre kollegaer i andre forbund og sammen med våre egne medlemmer i andre bedrifter kan gjøre streiken enda mer effektiv.

En stor takk til våre medlemmer i ORONA som tar denne viktige kampen og en stor takk for all støtte fra fjern og nær.

Til ledelsen i ORONA har vi et par klare meldinger:

Gi opp motstanden mot å følge normalen i norsk arbeidsliv.

Gi opp motstanden mot tariffavtale og innrøm de ansatte den samme retten som de fleste arbeidstakere i Norge allerede har.

Skriv under tariffavtalen.