al-Nakba – katastrofen er palestinernes betegnelse på fordrivingen fra eget land i 1948. Flere hundre tusen ble flykninger og de er det fortsatt. Dette overgrepet markeres 15 mai hvert år. I år holdt jeg denne appellen på markeringen foran Stortinget i Oslo.

Palestinavenner.

 Det er i år 70 år siden katastrofen inntraff, det var i fjor 50 år siden den folkerettsstridige okkupasjonen av palestinske territorier.

Historien etter 1948 og etter 1967 er historien om en aggressiv okkupasjonsmakt som befester de okkuperte områdene gjennom en ulovlig bosettingspolitikk kombinert med en systematisk trakassering og terrorisering av den palestinske sivilbefolkningen.  

FNs generalforsamling har vedtatt en rekke resolusjoner om konflikten siden Israel ble opprettet i 1948. De fleste har kritisert den israelske okkupasjonen av de palestinske områdene siden 1967. Israel har valgt å overse kritikken, og er i dag det landet i verden som har unnlatt å etterkomme flest FN-resolusjoner.

 Men i disse dager er det også ett år siden LO kongressen fatta sitt vedtak om boikott av Israel. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med over 900 000 medlemmer og med en lang i historie i internasjonal solidaritet. Norsk fagbevegelse spilte en viktig rolle i kampen mot apartheid i Sør Afrika.

Norsk fagbevegelse må spille en tilsvarende rolle i kampen mot apartheid i Midtøsten.

I uttalelsen fra kongressen står det:

«LO krever at norske myndigheter fører en politikk som bidrar til at Israel avslutter okkupasjonen av vestbredden og annekteringen av palestinsk land. Blokaden av Gaza må oppheves, muren rives, palestinske flyktningers rett til å vende hjem må respekteres og det må arbeides for en demokratisk statsløsning med like rettigheter for alle. Siden dialog og resolusjoner har hatt liten effekt må det heretter arbeides for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel for å nå disse målene.

I år er det 50 år siden Israels okkupasjon av Palestina. Israelske myndigheters politikk fratar palestinere grunnleggende menneskerettigheter og undergraver mulighetene for økonomisk utvikling og palestinsk selvstendighet. Blokaden av Gaza, den folkerettsstridige muren gjennom Vestbredden og en aggressiv utbygging av ulovlige bosettinger på palestinsk land hindrer palestinernes frihet til å bestemme over egne liv og naturresurser. Det fører også til en oppsplitting av Palestina som gjør etableringen av en selvstendig palestinsk stat stadig vanskeligere.» Sitat slutt.

De siste dagene har verden vært vitne til massedrap på demonstranter på Gaza. Nær 60 mennesker er drept og nærmere 3000 er såret.

Og vi reagerer ikke lengre med vantro. Vi blir ikke lengre overrasket over hva staten Israel tillater seg av voldsbruk.

Det er bra at den norske utenriksministeren karakteriserer drapene som uakseptable, men det er overhode ikke bra at både utenriksminister og statsminister appellerer til begge parter om å stanse voldshandlingene.

Det er ikke to likeverdige parter i denne konflikten. Det er en overgriper og det er offer, og de kan aldri likestilles.

Det er på tide at norske myndigheter erkjenner dette og bidrar til å legge internasjonalt press på Israel.

Det er på tide at vi i fagbevegelsen med LO i spissen kaster oss over arbeidet med å virkeliggjøre de måla som kongressen stilte opp.

Det er på tide å trappe opp arbeidet for en internasjonal boikott av Israel.

Våre palestinske brødre og søstre er avhengig av at vi ser de, at vi er med å holde verdens flomlys retta mot deres situasjon. Uten dette flomlyset, denne solidariteten står de i fare for å bli utslettet.

Derfor sier vi;

Ingen norske investeringer i okkupasjonsstaten- oljefondet ut av Israel.

Ingen norsk deltagelse i noen musikkonkurranse i Jerusalem.

Og derfor ønsker vi våre kamerater som er på vei til Gaza med fiskebåten Kårstein god tur og lykke til med å bryte blokaden.

Avslutt okkupasjonen – opphev blokaden.

 

Takk for oppmerksomheten.